Feltene markert med * må fylles ut

Gratis busstransport

Shuttlebuss Rute S-33 Første avgang Deretter Siste avgang
Til flyplass 04:15 Hvert 20 min (15, 35 og 55 over hver hele time) 00:55, deretter nattkjøring
Fra flyplass 04:10 Hvert 20 min (10, 30 og 50 over hver hele time) 00:50, deretter nattkjøring
Nattkjøring til flyplass Vi ringer bussjåføren når det kommer kunder, ventetid fra ca 5 - 15 minutter
Nattkjøring fra flyplass Dersom bussen ikke står ved holdeplass 39 når dere kommer ut fra ankomst-hallen: Ring 63 94 95 96 for henting
Shuttlebuss Rute S-33
Til flyplass
Første avgang 04:15
Deretter Hvert 20 min (15, 35 og 55 over hver hele time)
Siste avgang 00:55, deretter nattkjøring
Fra flyplass
Første avgang 04:10
Deretter Hvert 20 min (10, 30 og 50 over hver hele time)
Siste avgang 00:50, deretter nattkjøring
Nattkjøring til flyplass Vi ringer bussjåføren når det kommer kunder, ventetid fra ca 5 - 15 minutter
Nattkjøring fra flyplass Dersom bussen ikke står ved holdeplass 39 når dere kommer ut fra ankomst-hallen: Ring 63 94 95 96 for henting
* Nettbuss sørger for busstransporten til og fra flyterminalen 24 timer i døgnet. Våre kunder kjører gratis* mot fremvisning av parkeringsbiletten og turen tar ca 6 - 7 min. *(transporten er inkludert i parkeringsprisen) Oslo Lufthavn Gardermoen har innført "flytende" plattformsløsning for bussavgangene fra terminalen slik at kapasitet ved bussholdeplassene kan utnyttes maksimalt. Dette betyr i praksis at holdeplass-nummeret som våre parkeringskunder blir hentet fra, kan bli endret i korte perioder uten at Gardermoen Parkering blir forhåndsvarslet. For tiden brukes holdeplass 39 men vi anbefaler alle ved hjemkomst å lese på info-tavle utenfor terminalen for oppdatert info om hvilken holdeplass vår buss henter fra.