Velkommen til Gardermoen Parkering

Feltene markert med * må fylles ut

Kontakt oss

ANGÅENDE BETALING, FELT D:
GRUNNET OVERGANG TIL NYTT SYSTEM OG MANGLENDE OPPSETT AV BETALINGSLØSNING VIL ALLE SOM HAR PARKERT PÅ FELT D FÅ TILSENDT FAKTURA ETTER NOEN UKER, DET VIL IKKE PÅLØPE NOEN GEBYRER PÅ DISSE FAKTURAENE.

Feltene markert med * må fylles ut