Velkommen til Gardermoen Parkering

Feltene markert med * må fylles ut

Vilkår

Ikke la verdigjenstander ligge i bilen, ved eventuell skader eller tyveri fra/av bilen gjelder bilens egen forsikring. Gardermoen Parkering AS er ikke ansvarlig for skader eller tyveri, selv om parkeringene er inngjerdet og kameraovervåket hele døgnet.
All parkering foregår på kundens eget ansvar. Alle typer reklamasjoner må forevises Gardermoen Parkering AS FØR bilen forlater området.

Bobil, lastebil, buss, bil med stor henger og ellers alle lange kjøretøy må henvende seg til Gardermoen Parkering AS før innkjøring.

Møt opp i god tid! Vi anbefaler oppmøte på parkeringen minst to timer før flyavgang på innenlands- og minst 3 timer før på utenlandsreiser.

Det er krav om at alle parkerte biler har registreringsskilt og gyldig forsikring.

Langtidsparkering: Maks parkeringstid er 4 måneder, for biler som skal parkere lenger må dette bestilles/avtales særskilt og betales på forhånd. Biler som har stått lenger enn 6 måneder og som ikke har bestilt eller informert om dette, regnes som forlatt. I slike tilfeller vil vi ha rett til å taue bort bilen for eiers regning.

Prisantydning: Alle priser som er oppgitt i forbindelse med bestilling av parkeringsplass må anses som prisantydning og kan avvike dersom inn- eller utkjøringsklokkeslett eller dato endres, eller hvis man kjører inn på feil parkeringsområde. Det tas i tillegg forbehold om feil som kan skje ved oppdatering av prislista.
Prisendringer publiseres på vår nettside minst 7 dager før de trer i kraft.


– jf. parkeringsforskriften av 18.03.16 nr. 260.

Førers plikter

  1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd)
  2. Avgift skal betales etterskuddsvis basert på automatisk lesing av kjennemerke (§ 31)
  3. Det kreves betaling for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse på ordinære plasser og plasser reservert for forflytningshemmede (§ 33)
  4. Ved parkering på reservert plass må kjøretøyets/motorvognens kjennemerke være registret elektronisk.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600 (§ 36). For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900 (§ 36). Dersom det parkeres uberettiget på plasser reservert kunde, besøkende eller gjest, er kontrollsanksjonen kr 300 (§ 36). Feilparkerte kjøretøy/motorvogn kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage
Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes ved å tilskrive virksomheten.

Øvrige vilkår:
A. Det kreves avgift alle dager døgnet rundt. Beregning av avgiften starter ved automatisk lesing av kjennemerke ved inn- og utkjøring. Det kreves ikke billett.
B. Se www.gardermoenparkering.no for gjeldene satser.
C. Betaling gjøres på våre websider innen 48 timer. Om det ikke betales der vil kjøretøyets eier få tilsendt en faktura i posten for parkeringen og i tillegg et fakturagebyr.
D. Parkering er kun tillatt for kjøretøy med lovlig kjennemerke. Kjøretøy/motorvogn uten lovlig kjennemerke vil bli fjernet for eiers regning.
E. Det er ikke tillatt å parkere på plasser for elbil, hvis kjøretøyet ikke er av en slik type.
F. Parkering og all ferdsel skjer på eget ansvar. Hverken Gardermoen Parkering AS eller andre tilknyttede partnere og leverandører kan holdes ansvarlig for tyveri eller annen skade.
G. Personvernregler kan leses på våre websider.
H. Ved ferdsel på området anses disse vilkår som akseptert.

Gardermoen Parkering AS, Museumsvegen 15, 2060 Gardermoen, Org.nr. 990 456 763

Telefon: 63 94 95 96, mail@gardermoenparkering.no