Velkommen til Gardermoen Parkering

Feltene markert med * må fylles ut

Shuttlebuss til/fra Gardermoen Parkering

Vi henstiller alle våre kunder om å sette av passasjerer på flyplassen før man parkerer hos oss, når dette er praktisk mulig. (vi har ikke barnesete eller sikring for baby i minibussen)

Vi kjører hele døgnet, shuttelen er inkludert i parkeringsprisen.

Fra flyplassen: Ring for henting når du står klar oppe ved Avgang – utenfor inngang 3.
Minibussen stopper i den ytre kjørebanen, ring tlf. 63 94 95 96 , tastevalg 1.
(Bussen venter ikke dersom ingen står klar ved hentested pga parkeringsavgift)

Fra parkeringen:
Shuttelen kjører etter behov*, ingen faste rutetider.

Felt D v/ Scandic i Ravinevegen: Ingen faste rutetider, ca hvert 20-25.minutt.
Fra Felt A, B, C i Museumsvegen 15: Ingen faste rutetider, ca hvert 20-25.minutt.

*Shuttelen kjører etter behov (så lenge det kommer kunder).